nuff

Wednesday, June 22, 2016

Kebun Kg Lompat bulan Jun 2016

Sudah dua tahun saya mengusahakan tanaman durian belanda dan kelapa. Saya dapati secara keseluruhannya kejayaan 70% bagi kebun hadapan dan 40% bagi kebun belakang.

124 pokok durian belanda telah mula berbuah.

25/6/16
Saya mengambil masa satu jam meneliti setiap pokok kelapa dan durian belanda yang ditanam sebulan yang lalu. Saya memeriksa setiap baris. Didapati dua pokok durian belanda mati dan empat pokok kelapa mati. Telah beritshu Bakti agar buat penyulaman.

Semalam saya petik buah yang matang. Minggu depan boleh petik lagi untik jual.