nuff

Thursday, June 9, 2022

Semai sendiri biji Durian

  1. Satu ulas baka D24. Telah pindah ke tapak kekal.
2. Satu ulas baka D101. Semai dua tetapi hidup satu sahaja.
3. Beberapa ulas baka kampung telah cambah.
Sudah tanam tiga lubang.
Lubang pertama 3 ulas. Baka kampung.
Lubang kedua 2 ulas. Baka kampung.
Lubang ketiga 1 ulas. Baka D24.

Ini baka kampung.
15/7/22... sudah 24 polibag.

No comments:

Post a Comment