nuff

Tuesday, February 11, 2020

100 pokok pisang Mac 2020

1. Teres bawah jalan lintang depan. Cuci pokok db dan longgok setempat. 40 lubang.
2. Kiri kanan jalan tepi paya..100 lubang.
3. Longgok pokok db utk dibakar.

No comments:

Post a Comment